ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑


สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 18.232.125.29
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  เวลา  05:03:32

ติดต่อเรา

ที่อยู่เว็บไซต์หลักhttp://phichit1.go.th/web
ที่ตั้งสำนักงานถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐
ทางโทรศัพท์056-990-381 ต่อ 101 หรือ http://phichit1.go.th/web/index.php?name=tel
ทางโทรสาร056-990-383
ทางอีเมล์phichit1@gmail.com
ติดต่อผู้บริหาร : ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ (รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑)


Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒