บริการเอกสาร/แบบฟอร์ม สพป.พิจิตร เขต 1
[เอกสาร] มาตรฐานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
มาตรฐานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น