เลือก
ID Plan รองผู้อำนวยการ 5 คน
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ดาวน์โหลด
ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1สพป.พิจิตร เขต 1
นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1สพป.พิจิตร เขต 1
นายพิษณุ เส็งพานิชรอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1สพป.พิจิตร เขต 1
นางสาวบุญครอง กุลดีรอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1สพป.พิจิตร เขต 1
ว่าที่พันตรีสุวิศิษฐ์ กันทารอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1สพป.พิจิตร เขต 1
คิดเป็น 20%

::  จัดทำโดย... นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ::
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1