ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอรวรรณ เมฆทวีปวัดหาดมูลกระบือโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา เชียงราย
2นางสาวกิ่งแก้ว เนตรวงษ์บ้านป่าแซงโรงเรียนบ้านนาซักหวาย พิษณุโลก
3นางสาวศิรินยา อุ่ยอู่ทิพย์บ้านบึงเฒ่าบ้านไดลึก สพป.พิจิตร เขต 2
4นายพิสันติ นิ่มวรรณังบ้านมาบแฟบบ้านยี่มุ่ย พิจิตร2
5นางสาววิมลมณี พงษาบ้านห้วยน้อยวัดหนองสนวน พิจิตร2
6ว่าที่ร้อยตรีกลการ พานทองรักษ์บ้านหนองหัวปลวกห้วยมะเกลือวิทยา ลำปาง2
7นายปริญญา เนยคำบ้านหนองจั่ววัดวังหว้า พิจิตร 2
8นางสาวสิรินาถ สีนวนบ้านหนองจั่วคลองห้วยนาพัฒนากร เพขรบูรณ์1
9นางสาวศนิษา สิทธิโสภณบ้านหนองตะเคียนบ้านท่านางงาม พิษณโลก 1
10นางสาวจิรนันท์ บุญเพ็งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1สี่แยกเขาดิน พิจิตร2
11นางสาวกันยารัตน์ บุญนิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1บ้านทุ่งใหญ่ เพชรบูรณ์ 3