บริการเอกสาร/แบบฟอร์ม สพป.พิจิตร เขต 1
[เอกสาร] มาตรฐานตำแหน่งและวิทยะฐานะตำแหน่งครู
มาตรฐานตำแหน่งและวิทยะฐานะตำแหน่งครู