บริการเอกสาร/แบบฟอร์ม สพป.พิจิตร เขต 1
[เอกสาร] คู่มือการใช้งานเว็ปไซต์ สพป.พิจิตร เขต 1
สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน