บริการเอกสาร/แบบฟอร์ม สพป.พิจิตร เขต 1
[แบบฟอร์ม] แบบวิธีจัดซื้อเฉพาะเจาะจง
แบบฟอร์มวิธีจัดซื้อเฉพาะเจาะจง