บริการเอกสาร/แบบฟอร์ม สพป.พิจิตร เขต 1
[แบบฟอร์ม] แบบวิธีจ้างเฉพาะเจาะจง
แบบฟอร์มวิธีจ้างเฉพาะเจาะจง