ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

ติดต่อเรา

ที่อยู่ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐
ทางโทรศัพท์สำนักงานโทร. 056-990-381 ต่อ 102 มือถือ 081-740-6176
ติดต่อโดยตรงทางโทรศัพท์
ผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ : ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ๐๘-๑๙๕๓-๐๑๐๕
เลขานุการ : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ๐๘-๑๗๔๐-๖๑๗๖